Klinické studie | Lékařské Laserové Centrum Brno, ostranění znamének, jizev, chloupků, liposukce, plastické operace

Lékařské Laserové centrum s.r.o.

Kay A. Ball: Lasers. Mosby-Year Book, Inc. USA 1995, ISBN 0-8151-0524-X

Kolářová H., Ditrichová D.: Laserové záření v medicíně. Vydavatelství UP, Olomouc 1996, ISBN 80-7067-608-8

Kolářová H., Ditrichová D.: Terapeutická aplikace laserů v medicíně.

Československý časopis pro fyziku. 47, 1997, s. 255-261. ISSN 0009-0700.

Ditrichová D., Kolářová H.: He-Ne laser v léčbě Herpes Simplex lapalis et facialis. Čs. Stomatol. 93, 1993, s. 209-212.

Ditrichová D., Kolářová H.: Ovlivňování reparace bércových vředů He-Ne laserem. Čs. Derm. 67, s. 229-233.

Bisht, D., Gupta, Sc., Mistra, V., Mital, V. P., Sharma, P.: Effect of low intensity laser radiation on healing of open skin wounds in rats. Indian J. Med. Res., 100, 1994, 43-46.

Karu, T.I.: The Science of Low-Power Laser Therapy. Gordon and Breach Science Publishers, Amsterdam, 1998, 299 s.

Navrátil, L., Dylevský, I.: Mechanism of biostimulating effects of therapeutic laser in vivo. Sbor. Lék., 97, 1996, 4, 521-527.

Simunovic, Z. et all.: Lasers in Medicine and Dentistry. ISBN 953-6059-30-6. Vitagraf, Rijeka 2000, 530s.

Záruba, F. a kolektiv: Dermatovenerologie. Praha, Scientia Medica, 1994.

Fadrhoncová, A.: Fermakoterapie kožních nemocí. Praha, Grada Publishing, 1999.

Bonnett R,: Photosensitizers of the porfyrin and phthalocyanine series for photodynamic therapy. Chem. Soc. rev. 24, 1995, 19-33.

Henderson, B. W., Dougherty T. J.: How does photodynamic therapy work. Photochem. Photobiol. 55, 1992, 145.

Jirsa M., Kakac B.: The method of purification and desalting of meso-tera(p-sulfophenyl)prophin, CS Patent No. 07488-87.

John son S. Johnson F. N.: Reviews in Contemporary Pharmacotherapy- Photodymanic therapy 10, 1999, 1-78.

Kessel D., Dougherty T. J.: Agents used in photodynamic therapy. Rev. Comtemp. Pharmacother. 10, 1999, 19-24.

Hanus, P.: Laserová plastika víček, Laser Medical, Most 1998.

Kanski, J.: Clinical ophtamology, Butterworth Heinemann, 1984, 234, 277, 353.

Tina, K., Alster, S., Apfenberg, D. B.: Cosmetic laser Surgery. John Wiley and Sons Publishers, New York 1995.

Vrbová, M. a kol.: Lasery a moderní optika. Oborová encyklopedie, Prometheus, Praha 1994, 16-17, 202-203,361.

Weinstein, C.: Carbon dioxine laser resurfacing. Long-term follow-up in 2 123 patients. Clin. Plat. Surg., 1998, 25, 1, 109-130.

Alster TS. Laser hair removal: are the results permanent? Skin and Aging 1998; 6:21-24.

Fitzpatrick RE, Goldman MP, Dierickx C. Laser ablativ of facial cosmetic tattoos. Easth Plast Surgery 1994, 18:91-98.

Grevlink JM, Duke D, van Leeuwen RL, et al. Laser treatment of tattoos in darkly pigmented patiens: efficacy and side effects. J Am Acad Dermatol 1996, 34:653-656.

Hodersdal M, Bech-Thomsen N, Wulf HC. Skin reflectance-guided laser selections for treatment of decorative tattoos. Arch Dermatol 1996, 132:403-407.

Kilmer SL. Laser treatment of tattoos. Dermatol Clin 1997, 15:409-407.

Aucher BM, Celikoz B, Vander Kam VM. Intralesional bare fiber laser treatment of hemnagioma of infancy. Plast Reconstr Surg 1998, 101:1212:1217.

Alora MB, Arndt KA. Laser for vascular lesions. Cosmetic Dermatology 1998, 33-40.

Garden JM, Bakus AD. Laser treatment of port-wine stains and hemangiomas. Dermatol Clin 1997, 15:373-396.

Goldman MP, Treffer R. Laser treatment of extensive mixed caverneous hemangiomas and port-wine TASS. Arch Dermatol 1997, 113:504-505.

Hevia O. New laser treatment for facial telangiectasias: a randomized study. Cosmetis dermatology 1997, 10.53-56.

Duffy DM. Lasers for treatment of leg veins: a comparison with sclerotherapy. Skind and Aging 1999, 58-67.

Katz B. Laser therapy and sclerotherapy in the treatment of large and small spider veins. Cosmetic Dermatology 1998, 34-41.

Reichert D. Evaluation of the long-pulse dye laser for the treatment of leg telangiectasias. Dermatol Surg 1998, 24:737-740.